Cymraeg

Beth yw Therapi Maeth?

Mae Therapi Maeth yn ddull therapiwtig o gefnogi eich deiat yn ol eich ffordd o fyw a’ch gofynion.

Mae maeth da yn rhan allweddol o fyw bywyd llawn a llewyrchus. Yn glwm â gweithgaredd corfforol, gall deiat helpu i leihau y risg o glefydau cronig, lleddfu symptomau iechyd meddwl, cyrraedd a chadw pwysau iach tra’n hybu iechyd cyffredinol.

Ymgynghoriad

Nid oes un ateb yn addas i bob un!

Mae gan pob unigolyn anghenion ac ymddygiadau gwahanol.

Rydym yn nodi eich hanes meddygol yn ystod yr ymgynghoriad, asesu system eich corff ac yn dadansoddi eich deiat a’ch ffordd o fyw.  Wedyn yn cyd- weithio gyda chi i greu protocol wedi’i deilwra yn seiliedig ar eich anghenion a threfn arferol.

Sut gall maeth helpu gyda iechyd meddwl?

Mae iechyd meddwl yn gymhleth ac yn aml-ffactor. Gall maeth helpu rhoi hwb i ddechrau’r siwrne tuag at deimlo fel y fersiwn gorau ohonoch.  Gall maeth helpu anhwylderau iechyd meddwl trwy gefnogi cynhyrchiad y neurodrosglwyddyddion fel serotonin a dopamine – cemegau sy’n ymwneud â theimladau fel llawenydd a chymhelliant, cwsg a hyd yn oed awch am fwyd. Gall maeth hefyd fod o gymorth yn lleihau llid yr ymenydd ac annog twf bacteria perfedd tryptoffan.

Mae gan Aron brofiad gwaith clinigol yn y meysydd yma:

 • Iselder
 • Pryder
 • Dibyniaeth
 • Diffyg cwsg
 • Anorecsia
 • Diabetes
 • Epilepsy
 • Blinder cronig
 • Cyflyrau croen
 • Cyflyrau thyroid
 • Maetrion treulio
 • Colli pwysau
 • Cefnogaeth athletaidd

Gwasanaethau

 • Cefnogaeth 1-1
 • Ymgyghoriad drwy Skype
 • Seminarau maeth
 • Rhaglenni colli pwysau
 • Rhaglenni athletaidd
 • Trefnu bwydlenni
 • Gweithdai corfforaethol

Amdano Aron

Mae Aron yn therapydd maeth gofrestredig (mBANT, CNHC) a natropath gyda diddordeb arbennig yn iechyd meddwl a gweithrediad yr ymennydd (BSc Seicoleg).

Wedi graddio mewn Seicoleg, aeth Aron ati i ymestyn ei wybodaeth am wahanol therapïau

Ar ol sefydlu’r effaith bwerys gall newidiadau byw a bwyd gael ar ymddygiad a iechyd person, aeth Aron ati i gofrestru yng Ngholeg Meddygyniaeth Natropathic a threulio 3 mlynedd yn dysgu am ddefnydd clinigol maeth.

Profiad Personol

“Dechreuodd fy mhrofiad personol gyda iselder a phryder ar ol profi sawl cyfergyd tra’n chwarae rygbi.  O ganlyniad cefais ddiagnosis PTSD a phyliau cylchol o iselder.  Nes i lwyddo osgoi diagnosis bi-polar ar ol byw trwy uchabwyntiau ac isafbwyntiau.  Daeth yr ysbrydoliaeth i gymeryd rheolaeth dros fy lles meddyliol mewn gwydred o spirulina tra’n byw yn Fietnam.  Roeddwn wedi cyrraedd y gwaelod lle nad oedd gobaith o hapusrwydd bryd hynny nac yn y dyfodol.  Yn y foment yma, am rhyw rheswm, ffeindiais fy hun yn cymysgu ac yfed gwydred o spirulina oedd wedi’i adael yng nghefn y cwpwrdd.  O edrych nol sylweddolais mod i wedi bod yn byw ar ddeiat o siwgr a carbohydradau a bron dim llysiau na ffrwythau. Nid oedd y diet hwn  yn rhoi maetholion addas i greu niwrodrosglwyddyddion.  Yr hyn a brofais oedd iselder disbyddu tryptoffan.  Mae spirulina yn cynnwys tryptoffan sef y hormone sy’n gwneud i ni deimlo’n hapus!  Yr wythnos canlynol penderfynnais ddychwelyd i Gymru i ddilyn gyrfa yn maeth er mwyn codi’r ymwybyddiaeth o’r effaith mae bwyd yn cael ar ein lles meddyliol.”

%d bloggers like this: